Od června 2011 jsme působili fakultativně pod ESY Handicap Help o.s. Společně jsme pořádali víkendový pobyt v Ktové pro děti s handicapem i bez, také pro děti ze sociálně slabších rodin a národnostních menšin. ESY Handicap Help o.s. zajistili osobní asistenty a zdravotní dozor pro děti s handicapem a canisterapeuté měli na starost kulturní program. Samozřejmě nechyběli asistenční a canisterapeutičtí psi se svými páníčky. Děti si tak mohly vyzkoušet co je to vlastně canisterapie v praxi. Také seznámení s asistenčním psem Amálkou bylo pro děti nové. Mnohé z nich viděly poprvé v kolika činnostech může takový správně vycvičený pes pomoci.
V září následovala ukázka canisterapie v MŠ pro rodiče a průzkum zájmu. Protože i paní ředitelka MŠ byla této metodě velice nakloněna, začali jsme oficiálně své působení v listopadu 2011 a naše první zařízení, do kterého jsme docházeli byla MŠ Motýlek, Broumovská ul., Liberec.
DONÁŠ P.A.C.

DONÁŠ P.A.C.

Děti z MŠ se seznamují s Donášem a Standou
CANISTÉ v současné době působí v SPC ZŠ v Jablonci nad Nisou. V Jablonci n. N. také dochází do CEDR v Nemocnici V Domově Raspenava pracují canisterapeuti u jedenácti dětí. Začali jsme docházet také do Domova lidí se zdravotním postižení Erbenova, Jablonec n. N. - Paseky. Dojíždíme do Domova Sluneční Dvůr v Jestřebí a do chráněného bydlení Dolmen v České Lípě.
HOROVA JBC

HOROVA JBC

Svět těchto dětí je v jejich očích jinak se vyjádřit neumí,
SLUNÍČKO JBC

SLUNÍČKO JBC

Zaměření na motoriku
HOROVKA

HOROVKA

Stejně naladěni?
CEDR JBC

CEDR JBC

Nemocnice Jablonec - motivace, pozitivní naladění, doplněk k rehabilitci - to je naše poslání
NOVÁ SPOLUPRÁCE

NOVÁ SPOLUPRÁCE

Od 1. 11. 2014 - středisko Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.

Rubriky

DONÁŠ P.A.C. nejen canisterapie, ale i volnočasové aktivity
Canisterapie Donáš P.A.C. se účastní akcí pro děti nejen zábavných, ale i poučných. Veliký úspěch u dětí i pedagogů měla přednáška o psech. Ta byla vedena jako prevence, že ne každý pes je "kamarád" ne každý pes je vhodný k pohlazení.
Tato názorná preventivní akce se opakuje pravidelně každý rok a děti mají možnost vidět rozdíly mezi psy služebními, sportovními a asistenčními.
DONÁŠ P.A.C. POMÁHÁ
DONÁŠ P.A.C. je tu pro Vás 7 dní v týdnu a proto webové stránky TERAPIE 7x CZ
VÍKENDOVÝ POBYT

VÍKENDOVÝ POBYT

Donáš P.A.C. pořádá i volnočasové akce
DĚTSKÝ DEN

DĚTSKÝ DEN

Donáš P.A.C. a ESY o.p.s. uspořádaly Dětský den pro děti z MŠ Liberec
 VYUŽITÍ PSA

VYUŽITÍ PSA

Donáš P.A.C. přednáška o psech, jak se k nim chovat a jejich různorodé využití
+420 728 514 132
WWW.TERAPIE. 7x. CZ
logo STP.jpg
logo Donáš - terapie.jpg
Od 1. 11. 2014 dojde ke změně a naše canisterapie Donáš P.A.C. bude součástí Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.
kompri psi.jpg
LOGO CANISTÉ

LOGO CANISTÉ

STP ČeskáLípa

STP ČeskáLípa

Sdružení tělesné postižených Česká Lípa o.p.s.
Naše středisko canisterapie CANISTÉ je parta dobrovolníků, kteří vykonávají canisterapii ve svém volném čase. Od listopadu 2014 jsme součástí Aktivizačních služeb Sdružení tělesné postižených Česká Lípa o.p.s..Nejprve pod označením Donáš a od 1. 7. 2015 jako Canisté. Canisterapeuté a jejich psi navštěvují osoby s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením. Docházíme do Domovů v Raspenavě, Jestřebí, Jablonci - Paseky, chráněného bydlení Dolmen, Nemocnice Jablonec n. N. odd. CEDR a LDN \\nemocnice Česká Lípa, speciálních školských zařízení v Jablonci n. N.. Uskutečňujeme také ukázky canisterapie a přednášky zaměřené na prevenci nazvané " Každý pes není kamarád" a osvětové přednášky o canisterapii v praxi s ukázkami polohování..
kuba ari pol.jpg
tři psi rasp.jpg
ŠÁRKA.jpg
tonny martínek.jpg
ukzka 6 2015 (94).jpg
Letáček

Letáček

letáček canisté_0001.jpg
katalog.jpg
Od roku 2015 v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji
Máme ještě pár volných míst cena kurzu 5000,-Kč bude se konat v České Lípě
Máme ještě pár volných míst cena kurzu 5000,-Kč bude se konat v České Lípě
Nabízíme ještě pár volných míst v kurzu Pracovník v sociálních službách 150 hodin dle §108/2006 Sb. zákona o soc. službách za skvělou cenu 5.000,- Kč. Bližší informace u p. Zemanové na tel. 723594459
Pozvánka kompri .jpg
NAŠI CANISTERAPEUTÉ ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVALI 150 HODINOVÝ AKREDITOVANÝ KURZ PRACOVNÍK V SOC. SLUŽBÁCH DLE § 150/2006 SB.
šátky canis.jpg
17797457_1316512145091301_618966803_o.jpg
SPC J. Hory JBC

SPC J. Hory JBC

Domov Raspenava

Domov Raspenava

LDN Č. Lípa

LDN Č. Lípa

NABÍZÍME PŘEDNÁŠKU ZAMĚŘENOU PŘEDEVŠÍM NA PREVENCI S NÁZORNOU UKÁZKOU - JAK SE CHOVAT K CIZÍM PSŮM, JAKÉ JE VYUŽITÍ PSŮ, PSÍ SPORTY
V rámci prevence uskutečňujeme přednášky pod názvem "Ne každý pes je kamarád". Na této akci je názorně předvedeno jak se chovat v přítomnosti cizího psa, aby nedošlo k neštěstí. Co za žádných okolností nikdy nedělat. Součástí ukázky jsou dovednosti canisterapeutických psů. Seznámení s využitím asistenčních psů pro lidi s handicapem. Nechybí i ukázka záchranářského výcviku nebo dovednost základů agility.
ukzka 6 2015 (12).jpg
ukzka 6 2015 (19).jpg
ukzka 6 2015 (90).jpg
ukzka 6 2015 (94).jpg
Pes a člověk se vždy navzájem ovlivňovali a společně kráčeli staletími. Se změnami v lidské společnosti se měnilo i nazírání člověka na psa i způsoby, jakými byl pes používán ve prospěch člověka. Prvotně to byl pomocník při lovu, boji, pastvě a ochraně obydlí, ale i bytost, která poskytovala duchovní oporu. Od novověku se hlavní úloha psa postupně zřetelně přesouvá právě do této oblasti. Cílené humánně-animální interakce pro zdraví člověka mají delší historii, než by se na první pohled mohlo zdát.
Canisterapie využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, je výhradně založena na kontaktu člověka se psem a vzájemné pozitivní interakci.
Canisterapie se také uplatňuje jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné.
Formy:
AAT (Animal Assisted Therapy) terapie pomocí zvířat
AAA (Animal Assistend Activities) aktivity za účasti zvířat,
Nejčastějšími druhy postižení a obory, ve kterých se využívá psa-canisterapeuta a jeho působení, jsou:
Mentální postižení
Autismus
Tělesné postižení
Psychologická a psychiatrická onemocnění
Kombinovaná postižení
Logopedie
Geriatrie
Přednášky pro školy " Pes pomáhá lidem "
SZŠ Liberec

SZŠ Liberec

SZŠ Liberec

SZŠ Liberec

SZŠ Liberec

SZŠ Liberec

SZŠ Liberec

SZŠ Liberec

OSVĚTOVÉ BESEDY NA TÉMA CANISTERAPIE S NÁZORNOU UKÁZKOU POLOHOVÁNÍ, AKTIVIZAČNÍ TERAPIE A DALŠÍ
osvětová ukázka 2015 (14).jpg
osvětová ukázka 2015 (16).jpg
osvětová ukázka 2015 (43).jpg
osvětová ukázka 2015 (36).jpg
Stále se ještě setkáváme s dotazem co je to vlastně ta canisterapie a jak pomáhá. Nejlepší pro porozumění je názorná ukázka s popisem konkrétního prospěchu. Zařazujeme i vyprávění příběhů, které zažíváme při našich hodinách canisterapií. Někdy úsměvné jindy vážnější. Nejkrásnější komentář poslední doby zazněl na půdě Nemocnice s poliklinikou v České Lípě na oddělení LDN. Sestřičky přihlížející se zájmem naší práci pronesly " to je tak hezké, když se babičky usmívají". Od pacientů zvolání "pojď pejsku, ty mě pomůžeš zase na nohy". Není k tomu víc co dodat a proto znovu a znovu se vrháme do terénu. Někdy jen rozptýlit jindy doplnit pedagogickou nebo rehabilitační činnost ve prospěch klienta.
Osvětová přednáška na Celoústavní konferenci Nemocnice Česká Lípa
P1100736.jpg
poloh .jpg
Konference LDN.jpg
P1100760.jpg
HANA MÁLKOVÁ telefon 728 514 132
Facebook Donáš Pac
č.ú. 5976807001/5500 VS 4849
Číslo účtu 261652779/0300
Číslo účtu 261652779/0300 Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.
Canisterapeutické týmy:

Hana Málková, terénní pracovnice v sociálních službách, pes velký Pudl Tonny z He+Pa

Helena Bartoníčková, zdravotní sestra, pes hladkosrstý Foxteriér IGOR z Dobruské Stáje

Mgr. Lenka Čápová, vedoucí centra pro zvířata v nouzi - ARCHA - při ZOO Liberec, pes Český horský pes CALVIN DI-LE-GREJ

Anitta Blažková, zdravotní sestra, kosmetička absolventka kurzu Základy kauzální medicíny I. a II. stupně ( KranioSakrální Terapie ), pes Zlatý Retriever Ark- Ari

Dana Moricová, SEŠ,,v domácnosti, osobní letité zkušenosti z péče o osobu s kombinovaným postižením, Flat coated retriever - asistenční pes Balú z chovné stanice Maminčino štěstí a Flat coated retriever - Amálka

Iveta Kočová - na mateřské dovolené - labradorský retrivr - Bela, Enny

Barbora Stárková - absolventka Střední zdravotnické školy, praxe v pečovatelské službě, nyní pracuje na Farmě Horní Vítkov, - fena australský honácký pes kříženec s border kolií

Veronika Zámková - absolventka Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborné školy v Turnově - fena australského ovčáka Rock Me Baby Carcassone Tolugo "Cindy"

Bc Anna Zaplatílková - TUL Liberec, - fena labradora Jessie

Karolína Ježková - recepční Hotel Staré Splavy - fena bišonek Leya

Jana Steininger - pracuje v sociálních službách - psi americký bezsrstý teriéři Albertino Johanna ¨s Dogs, Again Naked Minies a čínský chocholatý pes František
Canisté

Canisté

Plemena používaná pro zoorehabilitaci Canistů
Strom života.jpg
Strom_zivota-pozvanka-listopad.jpg
Naši canisterapeutičtí psi si zaslouží dobrou relaxaci a opečovávání. Proto jsme se rozhodly navštívit Seminář DOGFITNESS A TRIKŮ s holkami Urbáškovými .Strávili jsme spolu se svými psy úžasný víkend plný cvičení a učení nových věcí.
I když jsme něco o protahování a posilování psa na balančních pomůckách věděly, naučily jsme se spoustu nových postupů a nápadů. Víte,že jedním z nejlepších prvků k posilování svalů na zádech a zadních nohách je „panáček“ ?
A druhý den triky. Šikovné ,zkušené instruktorky poradily individuálně každému ,jak na který trik . A to se nám pro práci v různých zařízeních velice hodí a máme i něco pro odreagování psa po psychické zátěži po canisterapii. Doma trénujeme, abychom se mohly v zařízeních předvádět s novými kousky a přinášet klientům radost.
Únor 2015 Seminář Doggfttness a triků Urbáškových
psí seminář 2015 (1).jpg
psí seminář 2015 (5).jpg
Ari pac.jpg
Naše ocenění v projektu ANAON "Strom života" 2014
Vzdělávání
Akreditovaný kurz Most ke vzdělání o. s. pro Canisté na téma I. Proaktivní zvládání psychické zátěže a stresu II. Komunikace s klientem s poruchou chování
kurz komunikace (2).jpg
kurz komunikace (3).jpg
kurz komunikace (5).jpg
kurz komunikace (8).jpg
Ve školním roce 2017/2018 Canisté využívají k zoorehabilitaci opět různá plemena psů. Loučíme se s Tonnym, který působil od 10/2011 nyní na odpočinku.
DONÁŠ V RASPENAVĚ KAŽDÝ PÁTEK
RASPENAVA

RASPENAVA

RASPENAVA

RASPENAVA

SLUNÍČKO

SLUNÍČKO

MŠ 14.10.

MŠ 14.10.

Bert a Bártík - polohování
MŠ 14.10.

MŠ 14.10.

Bártík učí Berta KRUH
MŠ 14.10.

MŠ 14.10.

Na schovávanou - děti musí držet psu oči aby nekoukal a pak je musí vyčmuchat
MŠ 14.10.

MŠ 14.10.

Jakub, Bert a děti
V MŠ MOTÝLEK V LIBERCI VEDOU CANISTERAPEUTICKÉ HODINY STANDA A JAKUB KAŽDÉ PONDĚLÍ. CELKEM SE HODIN ÚČASTNÍ 34 DĚTÍ. TENTO VELIKÝ ZÁJEM NÁS OPRAVDU TĚŠÍ.
PRAKT.ŠKOLA

PRAKT.ŠKOLA

Jak správně odměňovat
Domov Raspenava

Domov Raspenava

Věruška je moc šikovná a snaživá
CEDR Jabl (5).JPG
Prezentaceúnor.jpg
3.2.MŠ (1).jpg
22014jabl (5).jpg
7.2.rasp (37).jpg
Raspenava

Raspenava

Přednáška v MŠ

Přednáška v MŠ

Přednáška v MŠ

Přednáška v MŠ

Školní rok 2014/2015
Zase se budeme setkávat osobně nebo alespoň pomocí naší webové stránky. Doufám, že jste si prázdinový čas užili stejně jako celá naše canisterapeutická smečka. O prázdninách jsme nezaháleli. Chodili jsme každé pondělí na CEDR Nemocnice v Jablonci nad Nisou. Také jsme uskutečnili akci v prostorách DDM Vikýř v Jablonci nad Nisou. Účastnili jsme se 13. sportovních her v RS Poslův Mlýn, které pořadalo STP Česká Lípa o. p. s.
DDM VIKÝŘ

DDM VIKÝŘ

DDM VIKÝŘ

DDM VIKÝŘ

TAK NÁS MÁTE ZASE ZPĚT. DOUFÁM ŽE JSTE SE TĚŠILI TAK JAKO MY NA VÁS? BUDEME MÍT OPĚT PŘEKVAPENÍ - NOVÉ PEJSKY A JEJICH LIDSKÉ KAMARÁDY. UŽ SE MOC TĚŠÍME, ŽE SE BUDEME POTKÁVAT.
SPC Horova

SPC Horova

Říjen 2014 SPC ZŠ Jablonec nad Nisou a Domov Raspenava
SPC ZŠ 10 2014 (21).jpg
SPC ZŠ 10 2014 (29).jpg
SPC ZŠ 10 2014 (32).jpg
Soupis činností STP Česká Lípa o.p.s..jpg
Víkend 14. - 15.2. v Liberci.Při snaze o poskytování nadstandardní služby canisterapie, musí být součástí i nadstandardní péče o canisterapeutické psy
Seminář 2015

Seminář 2015

Hana a Tonny, Helenka a Igor, Anita a Ari zástupci canisterapie Donáš na semináři
Tonny

Tonny

Udržení rovnováhy pro posílení svalů a dobrou kondici
Igor a Helenka

Igor a Helenka

Balanc Igorovi jde velice dobře, svalnatá kostra teriéra se nezapře
Ari a Anita

Ari a Anita

Ari zase vyniká v umění zvaném "panáček" a za pamlsek by se i překlopil vzad
Anita a Ari

Anita a Ari

Ari dělal jako že nedává pozor, ale moc se snažil a jeho "panáček" nemá konkurenci
Porada

Porada

Nejprve důležitá teorie, pak následovaly praktické ukázky
Anita a Ari

Anita a Ari

Ari nacvičuje střídání předních tlapek "pac" a "ťap"
Hana a Tonny

Hana a Tonny

Přenášení rovnováhy na předek pomocí podložky
Igor

Igor

Když to umí Tonny tak já přeci taky
Zpráva CEDR.jpg
Výroční zpráva

Výroční zpráva

Ilustrační foto canisterapeutka Dana a Amálkou ze střediska Canisterapie Donáš
Centrum doléčování a rehabilitace (LDN) MUDr. Jitka Čulíková Ivana Krtičková/ Mgr. Jitka Řehořová, MBA
Fotografie z našich canisterapeutických hodin budete moci prohlížet na http://caniste.rajce.idnes.cz/nastenka
Od ledna 2015 jsme rozšířili poskytování hodin canisterapie do Domova Sluneční Dvůr v Jestřebí a do chráněného bydlení Dolmen v České Lípě
Supervize dne 7.2. 2015 v prostorách SDH Jablonecké Paseky, které nám propůjčili bezúplatně.
supervize 2015 (2).jpg
supervize 2015 (4).jpg
supervize 2015 (5).jpg
supervize 2015 (1).jpg
Poděkování za zapůjčení prostor patří SDH Jablonec-Paseky,a také Helence Bartoníčkové za zprostředkování. Prostory jsou útulné a všichni jsme se tam cítili skvěle.
Posila

Posila

Dobrovolník v zácviku Jana Lufínková s bexerkou Wixie
Pěkně se přivítali s klientkami Domova Erbenovo v Jablonci Pasekách, kam budou docházet
Pěkně se přivítali s klientkami Domova Erbenovo v Jablonci Pasekách, kam budou docházet
Některá první setkání musí probíhat s jistým odstupem, zde opět platí individuální přístup
Některá první setkání musí probíhat s jistým odstupem, zde opět platí individuální přístup
Janinu a Wixie budou dozorovat Helenka s Igorem a Anita s Arim, již zkušené canisterapeutky
Janinu a Wixie budou dozorovat Helenka s Igorem a Anita s Arim, již zkušené canisterapeutky
Dne 26. 2. 2015 měla premiéru naše nová posila. Dobrovolnice Jana Lufínková a její boxerka Wixie. Již první den působili bezprostředností s přirozeným přístupem k obyvatelkám domova. Přejeme oběma ať zažijí uspokojení z rozdávané radosti.
V Základní škole Aloisina Výšina v Libereci 7. dubna 2015 se uskutečnila přednáška s ukázkami na téma Využití psů, jak se chovat ke psům a co nikdy při setkání se psem nedělat.
Standa a Donáš

Standa a Donáš

Standa Novotný s Donášem zahájil teoretickou částí přednášky
Standa a Donáš

Standa a Donáš

Děti mely možnost vyzkoušet si poslušnost našich psů
Standa a Donáš

Standa a Donáš

Velký pudl Tonny předvedl, že umí nejen poslouchat ale opatrně vzít pamlsek z malé dětské ruky
Standa a Donáš

Standa a Donáš

Jednotvárnost Standa oživil hrou na psa, která je zaměřena na pozornost a ukázněnost. Děti nesmí mluvit, protože jsou psi a pozorně sledovat co pes dělá, aby mohly napodobit.
Standa a Donáš

Standa a Donáš

Nešlo o žádnou nudnou přednášku, děti se bavily a přitom pracovaly, ani o tom nevěděly.
Standa a Donáš

Standa a Donáš

Jak se správně hladí pes? No přeci od hlavy až po ocásek. Kolik z vás to ví?
Standa a Donáš

Standa a Donáš

Také Tonny si užil hlazení. Rozdíl srsti, velikost, tvar hlavy i barev na psu, to vše je hra na postřeh a logiku.
Standa a Donáš

Standa a Donáš

Pamlsek dáváme do mističky, i když naši psi umí pamlsek odebrat bez úhony, je potřeba vědět že ne každý pes je tak vycvičený-.
Sluneční Dvůr a slunečný den.

Ráno, 2.května 2015 , se vydal náš canisterapeutický tým se svými psy na ohlášenou návštěvu do domova Slunečný dvůr v Jestřabí. Většina z nás tam jela poprvé a byli jsme okouzleni krásným prostředím velkého parku , v kterém se Domov nachází. Tuto sobotu dostál svému názvu a sluníčko nás provázelo celý den.
Po příjezdu se k nám rozpačitě blížilo několik klientek. Po seznámení s námi a hlavně se psy, se osmělily a začaly pejsky hladit. Postupně získávaly větší jistotu, vodily psy na vodítku a začaly vymýšlet, co vše by se s nimi mohlo dělat.
Měli jsme sebou celkem pět psů , Flat coated retrívři Balů a Malenka, německý boxer Wixie, velký pudl Tonny ochotně nosili létající talíř, míček i šišky, které jim klientky házely. Nejmenšího, hladkosrstého foxteriéra Igora, chovala děvčata na klíně na lavičce i na vozíku a všichni psi se nechali se hladit, česat, předváděli různé triky a hledali pamlsky, které jim děvčata schovávala do hlavolamů.
Dařilo se nám naplňovat to, co má v názvu své knihy Z. Galajdová : Canisterapie – Pes lékařem lidské duše. Psi dokázali vyvolat úsměv na všech tvářích, jak klientek, tak personálu.
Loučili jsme se až odpoledne za ujišťování , že zase přijedeme.
Květnová sobota 2. 5. 2015 v Domově Sluneční Dvůr v Jestřebí.
Canisterapie

Canisterapie

Mile nás překvapila nástěnka v Nové budově s obrázkem Standy a našich psů
Canisterapie

Canisterapie

Tyto obrázky nám nakreslily ženy z Domova. Takto vidí naše psy.
Canisterapie

Canisterapie

Krásné počasí dovolilo obyvatelkám Domova užít si den s pejsky venku v krásném areálu plném zeleně
Canisterapie

Canisterapie

"Psovodi" z Domova Sluneční Dvůr Jestřebí
Canisterapie

Canisterapie

Z počátku jsme ostych odbourávali skupinovou aktivitou.
Canisterapie

Canisterapie

Když se ženy rozkoukaly, vybrala si každá svého psího favorita, který jí byl něčím blízký
Canisterapie

Canisterapie

Zmizel počáteční ostych a obyvatelky Domova si uvědomily, že si mohou samy řídit jak čas s pejskem prožijí. Některé šly na procházku a seznámily nás s areálem Domova
Canisterapie

Canisterapie

Jednou z činností, kterou si klientky zvolily bylo házení míčku nebo talíře, pro které psi běhali a přinášeli je zpět
Canisterapie

Canisterapie

Ženy s omezenou hybností nebo méně akční, volily spíše mazlení a hlazení psa.
Canisterapie

Canisterapie

Některé chtěly psa česat. Používaly hřbílko nebo kartáč s rukojetí, na procvičení motoriky rukou
Canisterapie

Canisterapie

Igor polohoval na vozíku, jeho hlazení zmírnilo třes klientky
Canisterapie

Canisterapie

Z bezpečnostních důvodů bylo u některých klientek připnuto další vodítko a procházka byla s dohledem
Přednáška v MŠ Motýlek Liberec dne 18.6.2015 http://caniste.rajce.idnes.cz/Preventivni prednaska v MS Motylek Liberec/
CANISTÉ

CANISTÉ

Mgr Čápová přednáší prevenci úrazů při kontaktu s cizím psem
CANISTÉ

CANISTÉ

Canisté ukazují jak se správně hladí pes, nejprve musíme dát očichat ruku zda "psu voníme" pak teprve hladit
CANISTÉ

CANISTÉ

Pamlsek podáváme z natažené dlaně, nikdy ne prsty
CANISTÉ

CANISTÉ

Mgr Čápová předvádí jak se účinně chránit před napadením psem, pokud není již jiná možnost vyhnout se střetu
CANISTÉ

CANISTÉ

Naši canisterapeutičtí psi jsou všestranní, někteří mají záchranářský výcvik
CANISTÉ

CANISTÉ

Naši psi umí využít své veselé povahy zejména k pobavení např. v nemocnici na odd. CEDR Jablonec n. N.
CANISTÉ

CANISTÉ

Helenka a Igor předvedli, že také základy poslušnosti a agility nejsou CANISTŮM neznámými pojmy
CANISTÉ

CANISTÉ

Překonávání překážek patří k naší práci
OD 1. ČERVENCE 2015 SE JMENUJEME CANISTÉ
CANISTÉ

CANISTÉ

canisté

canisté

CANISTÉ

CANISTÉ

CANISTÉ

CANISTÉ

14. Sportovní hry osob se zdravotním postižením 27. a 28. 6. 2015
Canisté a Vikýř Jablonec n. N. 15. 7. 2015
Ve Vikýři

Ve Vikýři

Anita s Arim zodpovídá všetečné dotazy dětí
Ve Vikýři

Ve Vikýři

Jak správně hladit psa - od hlavy až k ocásku, překvapivé zjištění - každý pes má jiný kožíšek
Ve Vikýři

Ve Vikýři

Jak podávat správně a bezpečně psu pamlsek
Ve Vikýři

Ve Vikýři

Naši psi nejen léčí ale jsou všestrannými sportovci. Děti zkouší dovednosti psů.
Stejně jako v roce 2014 nás oslovili zástupci Domova dětí a mládeže Vikýř v Jablonci nad Nisou, zda bychom přišli za dětmi. Rádi jsme pozváni přijali a využili krásného slunného dne, který jsme společně strávili na zahradě Vikýře. Společnost dětem dělala Hana a pudl Tonny, Anita a její retrívr Ari, Dana se smečkou psů Mali, Balú a Sanny.
Ceskolipske_nemocnici_se_dari_ziskala_uznavane_oceneni_medium.JPG
nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa_6431.jpg
Dne 27. 7. 2015 se uskutečnilo jednání se zástupci Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. o provádění canisterapie na oddělení LDN. V současné době se připravuje smlouva k podpisu a v pondělí 10. 8. 2015 budou zde mít naši Canisté premiéru
Eva Hulinská a golden retriever Aiméé posila týmu Canisté v zácviku
Eva Hulinská a golden retriever Aiméé posila týmu Canisté v zácviku
cl-hospicovy-pokoj-nemocnice-otevreni-ctvrty-umirajici-15_galerie-980.jpg
29.7. (29).jpg
29.7. (24).jpg
29.7. (20).jpg
29.7. (8).jpg
Modní přehlídka

Modní přehlídka

Zveme srdečně na naši akci
certifikát kvality.jpg
Tak startujeme školní rok 2015/2016
Dornova metoda 8 2015.jpg
Ti naši pomocníci chlupatí, kteří přínáší tolik radosti spoustě lidiček, si zaslouží také opečovávání. A tak jsme pozvaly MVDr Evu Jírů a dopřály, zatím, Arimu a Igorovi ošetření Dornovou metodou. Paní doktorka za námi ochotně přijela, takže psi byli ošetřováni ve známém prostředí. Jsme nadšené a byly jsme tak uchvácené a zaujaté, že jsme zapomněly fotit. První den po ošetření , oba celý prospali. Ale pak, jak to správně okomentovala Anita, psi úplně omládli a jsou bez potíží. Už se moc těšíme na jaro, na další pokračování Emotikona smile Vřele všem doporučujeme. Kontakt. mail JiruE@seznam.cz ,
schůzka 9 2015 (2).jpg
schůzka 9 2015 (3).jpg
schůzka 9 2015 (4).jpg
Denisa Albaniová s Border kolií Aishou nová posila týmu v zácviku
Denisa Albaniová s Border kolií Aishou nová posila týmu v zácviku
letáček canisté_0001.jpg
letáček canisté.jpg
Schůzka na začátku dalšího školního roku 2015/2016 opět v útulných prostorách Hasičské základny Jablonec n. N. - Paseky. Za poskytnutý azyl opět patří veliký dík.
plakát přehlídka sponzoři (1).jpg
Já a Tonny.jpg
přehlídka (66).jpg
přehlídka (16).jpg
přehlídka (43).jpg
přehlídka (2).jpg
přehlídka (51).jpg
přehlídka (58).jpg
28.9.2015 Vilík (310).jpg
28.9.2015 Vilík (10).jpg
28.9.2015 Vilík (76).jpg
28.9.2015 Vilík (140).jpg
28.9.2015 Vilík (195).jpg
28.9.2015 Vilík (271).jpg
28.9.2015 Vilík (290).jpg
28.9.2015 Vilík (333).jpg
P1100155.jpg
P1100172.jpg
1_17_.jpg
P1100098.jpg
11.10.2015 Sluneční Dvůr Jestřebí
Veletrh poskytovatelů sociálních služeb v Kulturním domě v Liberci
VELETRH_poskytovatelu_socialnich_sluzeb.jpg
P1090907.jpg
P1090960.jpg
P1090965.jpg
P1100247.jpg
P1100251.jpg
P1100258.jpg
P1090885.jpg
IMG_20160902_094521.jpg
2 2015 (20).jpg
IMG_20160923_092205.jpg
rasp 8 2015 (10).jpg
IMG_20160902_092202.jpg
IMG_20160902_091415.jpg
Dominik M.jpg
rasp 10 2015 (16).jpg
Domov pro osoby se zdravotním postižením Raspenava 2016/2017
Chráněné bydlení Dolmen Česká Lípa
Dolmen

Dolmen

balíme psu pamlsek do kytičky z filcu - procvičení obou rukou
Dolmen

Dolmen

přiřazení barev víček k barvě kytičky
Dolmen

Dolmen

přiřazování barev
Dolmen

Dolmen

protože víčka příslušné barvy došly, ozdobila Věrka plochu kytičky po celé ploše
Odkazy na fotografie aktivit 2015 "Rajče"
IMG_20160926_092437.jpg
IMG_20160926_094643.jpg
IMG_20160926_092352.jpg
IMG_20160621_142751.jpg
Domov pro seniory LADA Česká Lípa
IMG_20160921_100115.jpg
IMG_20160921_092754.jpg
IMG_20160921_092513.jpg
IMG_20160921_092716.jpg
Začínáme již sedmý rok zoorehabilitace - školní rok 2017/2018 - loučíme se s Tonnym, který působil od 10/2011. Přejeme ještě hodně šťastných psích let.
SPC ZŠ Josefa Hory Jablonec n. N.
Telefon 090.jpg
Telefon 092.jpg
Maruška.jpg
Eny a Lenka.jpg
Eny.jpg
Eny 2.jpg
Lenka .jpg
Sam.jpg
Maruška 4.jpg
Pavel.jpg
Viky.jpg
Radek .jpg
Nemocnice Česká Lípa odd. LDN a sociální lůžka
IMG_20161005_113015.jpg
IMG_20161017_133739_1.jpg
IMG_20161017_150841.jpg
IMG_20161017_150901.jpg
DSCN0207.jpg
DSCN0208.jpg
DSCN0210.jpg
IMG_20161017_133759_1.jpg
Prezentace Tonny .jpg
Poděkování

Poděkování

Natáčení

Natáčení

Média

Média

Děkujeme vrchní sestře Lence Caklové z Nemocnice v České Lípě za možnost zviditelnění canisterapie
Vikýř

Vikýř

letní aktivity 2017
IMG_20170724_094936.jpg
IMG_20170724_095112.jpg
IMG_20170724_101359.jpg
Letní tábor Vikýř v Jablonci n. N. již tradičně s návštěvou canisterapie
IMG_20170828_092644.jpg
IMG_20170828_093530.jpg
IMG_20170828_093818.jpg
IMG_20170828_094113.jpg
loonapix_1514639007707691780.jpg
Přejeme do nového roku 2018 zdraví a štěstí.
Od ledna 2018 bude skupina canisterapie Canisté pod Sdružením tělesně postižených o. p. s. Česká Lípa působit na Českolipsku. Kontaktní osobou bude nadále PhDr Zdeňka Zahrádková 704 242 155. Liberecký a Jablonecký tým se rozhodl pro pozastavení aktivit z důvodu věku a zdravotního stavu psů.
Již od roku 2011 působíme v MŠ Motýlek, Broumovská ul., Liberec. V letošním školním roce 2013/2014 dochází do hodiny canisterapie rekordních 33 dětí.
S SPC Jablonec nad Nisou spolupracujeme od školního roku 2011/2012. Působíme ve Sluníčku, Horovce i v Praktické a ZŠ na Liberecké ul.
S SPC Jablonec nad Nisou spolupracujeme od školního roku 2011/2012. Působíme ve Sluníčku, Horovce i v Praktické a ZŠ na Liberecké ul.
V letošním školním roce 2013/2014 jsme započali spolupráci v Domově Raspenava
Border kolie Donáš od svých tří let pod vedením Standy Novotného působí také v DDÚ U opatrovny 444/3
460 01 Liberec 4
Od ledna 2014 docházíme do Nemocnice v Jablonci nad Nisou na odd. CEDR.
nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa_6431.jpg
logo.png
1918862_1367298906620954_3923011974129490478_n.jpg
přerušeno

přerušeno

z důvodu nepostačující kapacity canisterapeutů přerušeno v červnu 2017
Ve školním roce 2013/2014 jsme započali spolupráci s Domovem Raspenava
customLogo.jpg
Od listopadu 2014 jsou našimi dalšími klienty obyvatelky Domova Erben v Jablonci nad Nisou
Ukončeno

Ukončeno

z důvodu nedostatečné kapacity canisterapeutů ukončeno v červnu 2016
Od ledna 2015 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace Jestřebí č.p. 126 471 61 Jestřebí
Od února 2015 jezdíme do chráněného bydlení Dolmen, o.p.s. v České Lípě
ukončeno

ukončeno

ze strany zástupců organizace z nedostatků finančních prostředků uživatelů po dohodě ukončeno
Od srpna 2015 nově za pacienty v odd. LDN Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa_6431.jpg
Únor 2016 - začala spolupráce s Domovem pro seniory LADA v České Lípě
dps-nova-fasada_b.jpg
Dětský den pro děti z MŠ Motýlek ve spolupráci s ESY Handicap Help, o.s. 2011
Dětský den 2011

Dětský den 2011

Některé děti viděly poprvé asistenčního psa a dozvěděly se jak je užitečný
Dětský den 2011

Dětský den 2011

Také občerstvení nesmělo chybět
Dětský den 2011

Dětský den 2011

Paní ředitelka ESY Handicap Help, o.s. bedlivě sledovala průběh akce
Dětský den 2011

Dětský den 2011

Dětský den s Donášem P.A.C. jsme pořádali ve spolupráci s EHH o.s.
Donáš P.A.C. začal působit od roku 2011 každé pondělí dopoledne v MŠ Motýlek Liberec
Canisterapie

Canisterapie

Canisterapie ve skupině
Canisterapie

Canisterapie

Canisterapie ve skupině
Canisterapie

Canisterapie

První hodiny probíhaly ve skupinách
Canisterapie

Canisterapie

Po vzájemném poznání se pracuje ve dvojicích nebo s jedincem
SPC Jablonec nad Nisou nás vyzvala ve školním roce 2011/2012 ke spolupráci ve svých školských zařízení. Základní škola a praktická škola Liberecká ul., Horova a Sluníčko v Jablonci nad Nisou
ZŠ Jablonec

ZŠ Jablonec

Není nad živý "polštářek", takhle děti relaxují a jejich spokojenost je na první pohled zřejmá
ZŠ Jablonec

ZŠ Jablonec

X. Ples vozíčkářů 2013 pořádaný EHH o. s., kde součástí programu byla ukázka DONÁŠ P.A.C
Ples 2013

Ples 2013

Ukázky Canisterapie Donáš
ples 2013 (11).jpg
ples 2013 (20).jpg
ples 2013 (18).jpg
PŘEDNÁŠKA rok 2013. JAK SE CHOVAT K CIZÍM PSŮM, JAKÉ JE VYUŽITÍ PSŮ, PSÍ SPORTY,SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
Přednáška

Přednáška

Standa představuje Donáše a Pedra - border kolie vhodné pro canisterapie
Přednáška

Přednáška

Povely poslušnosti - sedni
Přednáška

Přednáška

Pes služební- hlídací - německý ovčák Sherry předvádí povel lehni
Přednáška

Přednáška

Sherra předvádí povel vstaň
SPC SLUNÍČKO JABLONEC NAD NISOU KAŽDOU STŘEDU
Hlazením psa se uvolní ztuhlé ruce
Hlazením psa se uvolní ztuhlé ruce
Ruce se ohřejí a prsty uvolní
Ruce se ohřejí a prsty uvolní
Polohování na vozíku
Polohování na vozíku
Zapojení rukou při vodění psa u vozíku
Zapojení rukou při vodění psa u vozíku
Protažení k pohlazení psa
Protažení k pohlazení psa
Polohování ke zklidnění
Polohování ke zklidnění
Schovávání pamlsku do ruky a pes hledá po čichu. Soustředění, koordinace oko ruka
Schovávání pamlsku do ruky a pes hledá po čichu. Soustředění, koordinace oko ruka
ZŠ HOROVA JABLONEC NAD NISOU V SUDÉ ČTVRTKY
Petra pamlsek.jpg
Petra paml. 2.jpg
Připnutí postroje na psa vyžaduje správnou koordinaci oka a ruky
Připnutí postroje na psa vyžaduje správnou koordinaci oka a ruky
JABLONEC

JABLONEC

Polohování
JABLONEC

JABLONEC

Polohování ve dvojici
OD ZÁŘÍ 2013 JE CANISTERAPIE DONÁŠ P.A.C. SOUČÁSTÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SCHODY VEN.
vizitka zelčerná.jpg
DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ PŮSOBNOSTI NAŠÍ CANISTERAPIE JE DO DOMOVA V RASPENAVĚ. ZA DĚTMI DOCHÁZÍME KAŽDÝ PÁTEK DOPOLEDNE.
DOMOV RASPENAVA

DOMOV RASPENAVA

Seznámení s Donášem a Standou
DOMOV RASPENAVA

DOMOV RASPENAVA

Pracujeme i se skupinami
DOMOV RASPENAVA

DOMOV RASPENAVA

Používáme psy podle zakázky. Polohování pod nohy s přihlédnutím k velikosti.
DOMOV RASPENAVA

DOMOV RASPENAVA

Na polohování podél těla větší psy pro lepší navázání kontaktu.
DOMOV RASPENAVA

DOMOV RASPENAVA

Do postýlky menšího psa, aby se vešel
DOMOV RASPENAVA

DOMOV RASPENAVA

Mimo postýlku může být i pejsek větších rozměrů.
ZŠ Jablonec

ZŠ Jablonec

nácvik zůstat v klidu, ze začátku to jde jen na malou chvilku
ZŠ Jablonec

ZŠ Jablonec

Komunikace ve skupině, žádné napětí protože jsou tu s námi psí kamarádi.
ZŠ Jablonec

ZŠ Jablonec

Spolupráce v kolektivu - holka má přednost, poděkuju, když se potkáme pozdravím ...
Horova Jabl.

Horova Jabl.

Hlazením pejska procvičujeme ruku, pejsek se hladí od hlavy až k ocásku a musím se na něho dívat.
Horova Jabl

Horova Jabl

Dát psu správně pamlsek to dá někdy pořádně zabrat, o to větší je radost z úspěchu.
Horova Jabl.

Horova Jabl.

Tulení při polohování. Krásně povolené ruce a oční kontakt na pejska.
Horova Jabl.

Horova Jabl.

Uvědomování si sebe sama. Pes má nos a já ho mám taky.
Sluníčko Jabl.

Sluníčko Jabl.

Nácvik očního kontaktu. Dávám pamlsek musím se správně dívat.
Slluníčko Jabl

Slluníčko Jabl

Polohování a opět nácvik očního kontaktu na pejska.
Sluníčko Jabl.

Sluníčko Jabl.

Zklidnění pomoci psího kamaráda. Dítě se napojí na psa - stejná tepová frekvence i dech.
Sluníčko Jabl.

Sluníčko Jabl.

Jdu s pejskem na procházku - musím na něho koukat a hlídat ruku s vodítkem.
RASPENAVA

RASPENAVA

Na začátku terapie jsou nožičky i ručičky křečovité
RASPENAVA

RASPENAVA

Některé děti si samy lehají na pejska, i když nejsou na řadě :-)
MŠ

Jedna z možností jak dát psu pamlsek, pokud nechci do jeho blízkosti
MŠ

Kontrola správnosti barev
MŠ

Hra na schovávanou, pejsek nesmí koukat
MŠ

Pokaždé děti našel i bez nápovědy
MŠ

Už se bojím méně - pamlsek ještě stále nedá z ruky ale odstup je menší
MŠ

Odpočinek před další prací
MŠ

Pěkně protáhnout a zase hurá plnit úkoly
MŠ

Na startu, kdo bude nejrychlejší?
VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 OPĚT KAŽDÉ PONDĚLÍ V MŠ MOTÝLEK LIBEREC
TEAM DONÁŠ

TEAM DONÁŠ

Canisterapeuti.jpg
OD LEDNA 2014 PŮSOBÍME V JABLONECKÉ NEMOCNICI NA ODDĚLENÍ CEDR VŽDY V PONDĚLÍ ODPOLEDNE
NEMOCNICE

NEMOCNICE

CEDR Jabl (4).jpg
DNE 7.11.2013 V 19.00 HOD. SE KONAL BENEFIT 7 PM V KULTURNÍM DOMĚ VE VRATISLAVICÍCH 101010. BYLI JSME PŘIZVÁNÍ NÁVRHÁŘKOU PAVLOU MICHALIKOVOU K ÚČASTI NA JEJÍ AUTORSKÉ MÓDNÍ PŘEHLÍDCE. ZÁSTUPCI CANISTERAPIE DONÁŠ P.A.C. BYL PŘEDÁN FINANČNÍ I VĚCNÝ DAR
BENEFIT 7PM

BENEFIT 7PM

Zástupci občanského sdružení Schody ven - Donáš P.A.C. s moderátorem Karlem Marcolli
BENEFIT 7PM

BENEFIT 7PM

Zakladatel canisterapie Donáš P.A.C. Stanislav Novotný s figurantkou při ukázce
BENEFIT 7PM

BENEFIT 7PM

Miss Monika Žídková předává dar určený jako příspěvek na činnost Donáš P.A.C.
BENEFIT 7PM

BENEFIT 7PM

Návrhářka Pavla Michaliková, známý fotograf Šimon Pikous a moderátor večera
Procvičování matematiky s motivací psa
Procvičování matematiky s motivací psa
Donáš kontroluje správnost početní úlohy
Donáš kontroluje správnost početní úlohy
Hlazení je součástí terapie
Hlazení je součástí terapie
Zdenda 24.10. (1) (1).jpg
Stanislav Novotný - zakladatel Donáš P.A.C. a majitel psího zakladatele border kolie Donáše
Stanislav Novotný - zakladatel Donáš P.A.C. a majitel psího zakladatele border kolie Donáše
Jan Peluňka - ředitel Schody ven, o. s.
Jan Peluňka - ředitel Schody ven, o. s.
logo Donáš - schody šipka.jpg
Plnění zadání v terénu - soustředění k provedení zadání v rušivém prostředí
Plnění zadání v terénu - soustředění k provedení zadání v rušivém prostředí
DĚTÍ, KTERÉ NAVŠTĚVUJEME JE V SOUČASNÉ DOBĚ 74 A JEJICH POČET NEUSTÁLE ROSTE.
Z DŮVODU UDRŽENÍ KVALITY CANISTERAPIE PŘI ROSTOUCÍM ZÁJMU, ROZŠIŘUJEME NÁŠ TEAM KVALIFIKOVANÝCH CANISTERAPEUTŮ, CANISASISTENTŮ A PSŮ SPLŃUJÍCÍCH PŘEDPOKLADY PRO POSKYTOVÁNÍ ZOOREHABILITACE/CANISTERAPIE.
OD ZÁŘÍ 2013 DO 31. 10. 2014 JE CANISTERAPIE DONÁŠ P.A.C. SOUČÁSTÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SCHODY VEN.
DALŠÍ ROZŠÍŘENÍ PŮSOBNOSTI NAŠÍ CANISTERAPIE JE DO DOMOVA V RASPENAVĚ. ZA DĚTMI DOCHÁZÍME KAŽDÝ PÁTEK DOPOLEDNE.
cedr022014 (3).jpg
cedr022014 (4).jpg
MF CEDR_0001.jpg
5+2.jpg
5+2  II..jpg
1911933_10202577098980868_1051157115_n.jpg
Palase Plus

Palase Plus

Prezentace modelů studia MeeschaP za účasti zástupců Canisterapie Donáš
Návrhářka Pavla Michaliková již tradičně se zástupci canisterapie Donáš P.A.C.
Únor 2014 začínáme využívat hlavolamů pro psy v našich hodinách. Tento nápad sklidil veliký úspěch nejen u dětí ale i dospělých. Je to skvělá pomůcka na procvičení nejen motoriky rukou, koordinace oka na psa při plnění úkolu a také paměti.
SPC Horova

SPC Horova

SPC Horova

SPC Horova

SPC Horova

SPC Horova

MŠ Motýlek Lbc

MŠ Motýlek Lbc

MŠ Motýlek Lbc

MŠ Motýlek Lbc

MŠ Motýlek Lbc

MŠ Motýlek Lbc

SPC Horova

SPC Horova

MŠ Motýlek Lbc

MŠ Motýlek Lbc

NEM.JBC CEDR

NEM.JBC CEDR

Nem. JBC CEDR

Nem. JBC CEDR

SPC SluníčkoJBC

SPC SluníčkoJBC

SPC SluníčkoJBC

SPC SluníčkoJBC

Červen 2014 - počátek spolupráce se Sdružením tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s.
Den dětí 2014

Den dětí 2014

Paní ředitelka p. Zemanová v obležení sponzorů 10. ročníku Dne dětí se zdrvotním postižením
Den dětí 2014

Den dětí 2014

Zástupci canisterapie Donáš P.A.C. seznamují přítomné s aktivní canisterapií zábavnou formou
Opět spolu se STP Česká Lípa, o.p.s. dne 6. a 7. září 2014 jsme se podíleli na 13. Ročníku Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením
13. ročník her

13. ročník her

Zástupci canisterapie Donáš P.A.C. se svými psy
13. ročník her

13. ročník her

O praktickou ukázku byl veliký zájem, také jsme zodpověděli spoustu dotazů
13. ročník her

13. ročník her

Pro větší názornost byla k ukázce použit figurantka Blanička
13. ročník her

13. ročník her

logo STP.jpg
Od 1. 11. 2014 canisterapie Donáš P.A.C. středisko aktivizačních služeb Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.
Ocenění 2014

Ocenění 2014

Strom života je nový projekt ve spolupráci se společnosti ANAON. Myšlenkou je upozornit na významné osobnosti , které v našem regionu žijí.
Strom života

Strom života

Předání ceny od p. Vlasty Vyčichlové v projektu Anaon Strom života
Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov a centrum denních služeb Erbenova, Jablonec nad Nisou - Paseky
Od listopadu 2014 docházíme za klienty do Domova Erbenova Jablonec n. N.
V ŘÍJNU 2014 BYLI JSME POZVÁNÍ DO STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY V LIBERCI, ABYCHOM STUDENTŮM PŘIBLÍŽILI VYUŽITÍ CANISTERAPIE V PRAXI
SZŠ 2014 (1).jpg
SZŠ 2014 (11).jpg
SZŠ 2014 (8).jpg
SZŠ 2014 (6).jpg
Advent 2013

Advent 2013

1. společný Advent v ateliéru MeeschaP
Advent 2013

Advent 2013

Příjemné posezení s přáteli zastavení se v předvánočním shonu
Paseky

Paseky

Paseky

Paseky

Začátek roku 2015 - rozšiřujeme služby do České Lípy a Jestřebí
Sluneční Dvůr

Sluneční Dvůr

Domov Sluneční Dvůr Jestřebí
Dolmen .p.s.

Dolmen .p.s.

Podporované bydlení Dolmen o.p.s. v České Lípě
Dolmen o.p.s.

Dolmen o.p.s.

Podporované bydlení Dolmen v České Lípě - jezdíme sudé pátky
Domov Jestřebí

Domov Jestřebí

Od dubna 2015 jsme součástí registrovaných Aktivizačních služeb STP Česká Lípa o.p.s.
Dne 1. 7. 2015 změna loga i označení canisterapeutického týmu. Nadále budeme používat název CANISTÉ
trika (1).jpg
trika (2).jpg
trika (7).jpg
černé grafické logo.jpg
Odd. LDN Č.Lípa

Odd. LDN Č.Lípa

Od srpna 2015 jsme rozšířili působnost canisterapie na odd. LDN Nemocnice v Č. Lípě
cl-hospicovy-pokoj-nemocnice-otevreni-ctvrty-umirajici-15_galerie-980.jpg
Stehlík LDN (27).jpg
WP_20150907_12_56_21_Pro.jpg
15 7 2015 (7).jpg
15 7 2015 (12).jpg
29.7. (23).jpg
29.7. (24).jpg
Léto 2015 s Vikýřem Jablonec n. N.
Staré Splavy

Staré Splavy

Osvětová přednáška s ukázkou canisterapie na Rekondičním pobytu pořádaném STP Č. Lípa v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech
plakát přehlídka sponzoři (1).jpg
Přehlídka

Přehlídka

Přehlídka v České Lípě u Bohouše pořádaná ve spolupráci STP Česká Lípa a Depejsek Liberec
Aktivity STP Č. Lípa o.p.s.. - vedle canisterapií probíhají v pravidelných intervalech po celý rok další aktivizační programy
14.SH Doksy

14.SH Doksy

Sportovní hry pro tělesně postižené již 14. ročník 2015
Souhrnné video práce canisterapeutů v roce 2015
1. Masopustní ples nejen pro zdravotně postižené v březnu 2016 v Centru Babylon Liberec
Moderoval kouzelník iluzionista Karel Marcolli
Moderoval kouzelník iluzionista Karel Marcolli
Kapacitu sálu jsme bez problému překročili
Kapacitu sálu jsme bez problému překročili
Hostem plesu Petr Vondráček hudebníka moderátor
Hostem plesu Petr Vondráček hudebníka moderátor
Realizační tým
Realizační tým
Květnové odpoledne v Centru pro zvířata v nouzi ARCHA Liberec při ZOO Liberec 2016
Mgr Lenka Čápová provázela výkladem z praxe
Mgr Lenka Čápová provázela výkladem z praxe
Naučili jsme se plést šplhadla pro veverky
Naučili jsme se plést šplhadla pro veverky
Opékání buřtů na závěr
Opékání buřtů na závěr
Vzhledem k velikému zájmu byla skupina rozdělena na dvě party
Vzhledem k velikému zájmu byla skupina rozdělena na dvě party
12. ročník Dne dětí se zdravotním postižením v Doksech v červnu 2016
P1060858.jpg
P1060868.jpg
P1060880.jpg
P1060938.jpg
V únoru 2016 jsme se domluvili na spolupráci s Domovem pro seniory LADA v České Lípě
P1060340.jpg
P1060341.jpg
P1060348.jpg
P1060349.jpg
Letní prázdniny s DD a mládeže Vikýř v Jablonci nad Nisou 2016
vikýř 7 2016 (4).jpg
vikýř 7 2016 (6).jpg
vikýř 7 2016 (9).jpg
vikýř 7 2016 (30).jpg
IMG_20160829_100108.jpg
IMG_20160829_094149.jpg
IMG_20160829_095128.jpg
IMG_20160829_111109.jpg
Natáčení 2017

Natáčení 2017

Média

Média

Dárek

Dárek

Návštěva v Domově Kamenický Šenov - splněné přání prostřednictvím Canisté k narozeninám návštěva psa
15.KSH

15.KSH

KSH 2016 (5).jpg
KSH 2016 (21).jpg
KSH 2016 (26).jpg
KSH 2016 (94).jpg
KSH 2016 (137).jpg
KSH 2016 (173).jpg
KSH 2016 (75).jpg
15. ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižení
Výstava

Výstava

Prodejní výstava obrazů organizátoři STP Česká Llípa o p s
výstava

výstava

Vzdělávání

Vzdělávání

Vzdělávání se je úspěchem odborného pomáhání Canistů
Vánoční 2016

Vánoční 2016

IMG_1436.jpg
IMG_1438.jpg
IMG_20161212_133758.jpg
Vánoční návštěva v Nemocnici v České Lípě
Silvestr 2016

Silvestr 2016

Tradiční setkání canisterapeutů Canisté ke konci roku
IMG_20161229_110817.jpg
IMG_20161229_112508.jpg
IMG_20161229_112522.jpg
IMG_20161229_104103.jpg
IMG_20161229_104049.jpg
IMG_20161229_104107.jpg
Tradiční setkávání mezi Vánoci a Novým rokem

Od r. 2015 je canisterapie Canisté součástí Registrovaných Aktivizačních služeb STP Česká Lípa o.p.s. dle zákona o sociálních službách §108/2006 Sb.

katalog.jpg
katalog_0001.jpg
logo STP.jpg

ZOOREHABILITACE = CANISTÉ

CANISTÉ pomocí zoorehabilitace/cenisterape/ usnadňují zařazení znevýhodněných osob do společnosti. Zoorehabilitace má tradici vzhledem k dosaženým úspěchům. Metodou polohování odstraňuje napětí, Při motivaci psem rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, stabilitu. Napomáhá také s orientací v prostoru. Při skupinové terapii upevňuje spolupráci mezi jednotlivci a v neposlední řadě i jejich komunikaci, která je v poslední době veliký problém. Velmi dobré výsledky jsou i v oblasti geriatrie zejména u osob osamělých.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one